Ti’n agor llyfr. Ac mae’n hedfan, yn drybowndian yn dy ben, ac yn dawnsio â’th ddychymyg.

Beth am fentro troi’r tudalennau felly a mwynhau gwledd o gerddi lliwgar a chyffrous sy’n siŵr o’th hudo?

A chyda lluniau ansbaradigaethus Valériane Leblond yn gefndir i’r geiriau, dyma gyfrol fydd yn gwneud i ti… wingo’n llawn cyffro

P’nawn da Ffrindiau a chroeso i wefan dosbarth Miss Prydderch!

Defnyddiwch y botymau er mwyn dysgu mwy am fyd y llyfr a’r byd o’ch cwmpas. Mae’r llythyren ‘T’ yn sefyll am “Tudalen”. Felly os yw’r wefan yn dweud “T.7” – mae angen i chi edrych ar dudalen 7.

 

Dosbarth Miss Prydderch is a series of five books in Welsh for children 8-11 years old (or indeed anyone in search of adventure).

They follow the trials and tribulations of Ysgol y Garn’s top class and their magical teacher.